Ekstrakcja pliku audio z filmu


Uwagi wstępne:

Ekstrakcja ścieżki audio z filmu jest używana w sytuacji, gdy po przerobieniu filmu DivX do VCD zauważalny jest brak synchronizacji między audio a video. Powstały w niżej opisany sposób plik audio można połączyć ze strumieniem video przy pomocy nieocenionego narzędzia jakim jest TMPGEnc.

Uwagi tutaj zawarte mogą też być przydatne do przeprowadzenia konwersji ścieżki audio zewnętrznym programem używającym plików WAV jako plików źródłowych.

Uwaga! Jeżeli okaże się (po przeprowadzonej analizie pliku opisanej tutaj), że ścieżka audio filmu jest skompresowana AC3 to należy przeprowadzić czynności określone w tym dokumencie.

1. Narzędzia:
2. Czynności:
2.a.

Uruchomić Virtual Dub.

Wczytać film.

Z menu Audio wybrać Full processing mode oraz w Audio -> Compression
"No compression (PCM)"
.


vdub-audio


vdub-audio-compression

 
Następnie z menu Audio -> Conversion wybrać należy 44100Hz jeśli chodzi o VCD, lub 48000HZ w przypadku SVCD

vdub-audio-conversion

Następnie wybrać z menu File -> Save WAV aby zapisać tak powstały WAV do pliku. Pamiętać przy tym należy, że plik wynikowy będzie OGROMNY!!

3. To wszystko! Tak wyekstrahowany plik audio może być poddawany dalszej obróbce (cięciu, konwersji, nakładaniu na strumień video).

powrót do strony głownej