Tworzenie prostych rozdziałów przy użyciu VCDEasy


  Uwagi wstępne:
 

Po dokonaniu konwersji DivX:) do MPEG należy w dalszej kolejności nagrać tak powstały materiał w formacie S/VCD.

Zwykle też nagrany materiał jest na tyle długi, że zachodzi konieczność wprowadzenia sztucznych podziałów wewnątrz filmu (tzw. rozdziałów) by umożliwić nawigację. Rozdziały pozwalają na w miarę swobodne poruszanie się po filmie.

Opisana tutaj metoda tworzenia rozdziałów jest uzupełnieniem tekstu o tworzeniu struktury S/VCD i nagrywaniu tak powstałego materiału na CD.

1. Narzędzia:
 
2. Nagrywanie:
2.a.

Uruchomić VCDEasy.

Z menu Ustawienia/Settings wybrać Włącz integrację CDRDAO/CDRDAO Integration i ponownie uruchomić VCDEasy.

Po restarcie VCDEasy wybrać VCD 2.0 z okna Typ VideoCD/VideoCD type.
Okreslić nagrywarkę w oknie CD Writer.
Okreslić nazwę w Nazwa/Volume Label.
Wybrać plik do nagrania przez naciśnięcie Dodaj Pliki/Add Files.


Warto zaznaczyę opcję Analizuj pliki MPEG i Dokonuj sprawdzania pewnych kompilacji MPEG.

Plik MPEG jest wtedy dodatkowo sprawdzany pod kątem poprawności.
2.b.

Następnie przejść należy do zakładki OPCJE.

Zaznaczyć PBC - Użyj kontroli odtwarzania (PBC)


Drobna uwaga: niektóre starsze modele DVD nie pozwalają na tworzenie rozdziałów. Jeśli więc występują jakiekolwiek kłopoty z odtworzeniem tak nagranego filmu S/VCD na odtwarzaczu DVD należy w pierwszej kolejności wyłączyć kontrolę PBC. Niestety pociągnie to za sobą niemożność tworzenia rozdziałów.

W następnej kolejności przejść należy do zakładki ROZDZIALY.

1. Pokazuje dane dotyczące pliku MPEG.

2. Pokazuje na ile rozdziałów można podzielić film.

3. Pozwala ustalić według jakich kryteriów mają być tworzone rozdziały, czyli:

  • co ile minut/sekund;
  • co ile klatek;
  • czy też najprościej, co ile równych czasowo odstępów ma być utworzony rozdział.

4. Okno wynikowe pokazujące ile rozdziałów jest utworzonych i w jakiej minucie oraz sekundzie filmu zostanie umieszczony punkt nawigacyjny.

Wystarczy więc określić kryteria i nacisnąć przycisk OK by uzyskać żądany efekt.

2.c. W zasadzie te informacje powinny wystarczyć do tego by stworzyć film podzielony na rozdziały umożliwiające nawigację. Przed kolejnym krokiem warto jeszcze tylko sprawdzić ustawienia co do preferowanego systemu TV.

W zakładce USTAWIENIA -> ODTWARZACZ S/VCD -> Inne porównać należy czy system w jakim został nagrany film poddawany właśnie obróbce odpowiada odznaczonemu w okienku w VCDEasy.

Jeśli więc z zebranych wcześniej informacji ( czyli znowu FPS ) wynika, że film jest w standardzie NTSC to należy zaznaczyć tutaj też NTSC. W przeciwnym razie film VCD (obraz i dźwięk) będzie bardzo zniekształcony.

2.d.

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie Zakończ/Go by zacząć nagrywać film VCD z rodziałami..

 

powrót do strony głownej