Zmiana wielkości i koloru wstawianych napisów


  Uwagi wstępne:
 

Niekiedy zachodzi konieczność zmiany rozmiarów lub koloru czcionki wstawianej do filmu. Można tego dokonać w opisany poniżej sposób.

1. Narzędzia:
 
2.

Na początku należy dostosować format napisów do formatu używanego przez VirtualDub. Tym formatem jest SSA (Sub Station Alpha). Program SubStation Alpha oferuje szeroką gamę możliwości jeżeli chodzi o obróbkę napisów.

Jako że w Polsce zwykle napisy do filmów wystepują w formacie .txt należy je przerobić do .ssa przy pomocy odpowiednich programów. Dwa najpopularniejsze to: Subtitle Studio i Subtitle Tools.

Sposób ich użycia opisany jest w tym dokumencie.

3. SubStation Alpha - zmiana rozmiaru i koloru czcionki
3.a.

Po dokonaniu konwersji napisów do właściwego formatu należy uruchomić program SubStation Alpha.

Okno informacyjne o napisach wygląda jak poniżej:

 

Z górnego menu należy wybrać Styles a następnie Define ...

Kolejnym krokiem jest zaznaczenie stylu, który zostanie edytowany i naciśnięcie Edit.

Pojawi się okno zawierające informacje o użytych czcionkach i kolorach:

Klikając na Select... wybiera się typ i rozmiar czcionki.

Pamiętać należy o właściwym ustawieniu Skryptu tak by odpowiadał on kodowaniu znaków, inaczej zamiast polskich znaków pojawią się tzw. krzaki.

 

3.b.

Po ustawieniu żądanej wielkości czcionki kliknąć należy na OK co spowoduje powrót do okna Edit Style.

Po prawej stronie w Colours pokazane są obecnie zdefiniowane kolory czcionki.

Wystarczy kliknąć na odpowiednie przyciski (Primary, Secondary ...) by z palety barw wybrać żądany kolor napisów.

Inne opcje, które można poddać modyfikacji to:

Alignment - pozwala ustalić pozycję wyświetlanego tekstu w poziomie

Type - pozwala ustalić pozycję wyświetlanych napisów w pionie

Margins - ustala marginesy

Alpha level - pozwala zmienić przezroczystość wyświetlanych napisów

Border - pozwala zdefiniować obramowanie napisów

4. Po dokonaniu zmian parametrów wyświetlanych napisów, należy je zapisać i przy użyciu VirtualDub wstawić do filmu.

powrót do strony głownej