Konwersja DivX:) (plik .avi) do MPEG

Uwagi wstępne:
Proces przedstawiony poniżej jest tworzy jak gdyby zrąb, szablon dla wszelkiego rodzaju konwersji (czy to filmów obcojęzycznych wymagających wstawienia napisów czy też rodzimej produkcji z polskojęzycznym podkładem).
1. Narzędzia:
2. Konwersja DivX (AVI) do MPEG (wymagany przez standard S/VCD)
Czynności wstępne:
2.a.

Zacząć należy od określenia kodeków użytych do kodowania DivX. Opisuje to ten dokument. należy zwrócić szczególną uwagę na FPS i kodek audio.


2.b.(opcjonalne)

Jeśli konwersji poddany jest film z kodekiem audio AC3 (który nie mieści się w standardzie S/VCD) należy przeprowadzić czynności opisane w tym dokumencie.


2.c.(opcjonalne)

Jeśli konwersji poddany jest film do którego nie wymagane jest wstawianie napisów należy przeprowadzić czynności opisane w tym dokumencie.


2.d.(opcjonalne)

Jeśli konwersji poddawany jest film wymagający wstawienia napisów należy przeprowadzić czynności opisane w tym dokumencie.


2.e. Następnie należy:

Uruchomić TMPEnc.

tmpgenc-main

Jeśli uruchomi się Wizard należy wyłączyć go.

Następnie wybrać (Video source -> BROWSE) oraz określić nazwę pliku wynikowego (Output filename: -> BROWSE)


Jeśli uprzednio zaszły przypadki określone w punktach 2.b. i 2.c. należy dodatkowo podać plik audio (Audio source -> BROWSE), który został wcześniej utworzony.


2.f.

Dla dalszej pracy konieczna jest znajomość liczby FPS, którą określić można (jeśli już tego wcześniej nie zrobiono) w ten sposób.

Następnie, znając już tą liczbę wybrać należy szablon (Template) według którego przeprowadzana będzie konwersja. Aby wybrać szablon należy po naciśnięciu przycisku Load w głównym oknie programu wczytać odpowiedni plik według następującego schematu:

Dla FPS równego :
29,970 wczytać należy VideoCD (NTSC).mcf
23,970 wczytać należy VideoCD (NTSCFilm).mcf
25,000 wczytać należy VideoCD (PAL).mcf
W przypadku gdy FPS jest inne niż podane wyżej należy wczytać szablon właściwy dla regionu (w przypadku Polski jest to PAL).


tmpgenc-templates

2.g. Następnie, po wczytaniu szablonu i powrocie do głównego okna programu nacisnąć należy przycisk Settings wybrać Advanced oraz Full screen (keep aspect ratio).
Jest to konieczne jeśli film VCD ma zachować wygląd (wysokość, szerokość ekranu)
filmu poddanego konwersji.

Można też zmieniać wysokosć i szerokość obrazu zmieniając parametry. Np.: wybierając No margin (keep aspect ratio) uzyska się pełnoekranowy obraz.
2.h.

Teraz przyszła kolej na określenie (jeśli zachodzi taka konieczność) wielkości pliku wynikowego (MPEG).

Standardowo plik .avi o objętości ~ 700MB po konwersji zajmuje 1.5 - 2 razy tyle .

Warto więc wcześniej zadbać o właściwe podzielenie pliku wynikowego.

Zachodzi więc w wiekszości przypadków konieczność podzielenia pliku wynikowego na mniejsze części by mógł się on zmieścić na 74 min CD.

Uzyskuje się to klikając na przycisk Settings -> Advanced -> Source range (kliknąć dwa razy).


Start frame określa początkową klatkę filmu zaś End frame - końcową.Suwakiem ustawia się zakres objęty wyborem,

Set start frame - ustawia początkową klatkę,

Set end frame - końcową klatkę wyboru,

po ustawieniu zakresu filmu, który ma być poddany konwersji, nacisnąć należy na OK i powrócić do głównego okna programu.


UWAGA!! Dobrym zwyczajem jest dzielić plik wynikowy na dwie RÓWNE części .


 

2.i.

Ostatnim krokiem jest naciśnięcie w głównym menu programu na START co rozpocznie konwersję.
Teraz wystarczy poczekać. TMPGEnc utworzy plik MPEG w formacie wcześniej zdefiniowanym.
Aby utworzyć kolejną część filmu (czyli drugi lub trzeci CD) ustawić należy Start frame na wartości End frame poprzedniej części.

2.j.

W efekcie otrzymuje się plik MPEG przygotowany do zapisu w formacie VCD.

UWAGA !!! Pamiętać należy, że obróbce zostały poddane audio i video i nic więcej. Kwestia wstawiania napisów do filmu została omówiona w tym dokumencie. Czytając go należy pamiętać, że opisane tam wstawianie napisów jest tylko dodatkową czynnością ściśle związaną z czynnościami opisanymi w tym dokumencie. Uwagi więc zawarte tutaj są tam jak najbardziej aktualne.

UWAGA !!! Jeśli podczas konwersji występują problemy z obrazem i dźwiękiem, pomocne mogą okazać się informacje zawarte w tym dokumencie.

powrót do strony głownej