Nagrywanie CD przy pomocy VCDEasy


  Uwagi wstępne:
 

Po dokonaniu konwersji DivX:) do MPEG należy w dalszej kolejności nagrać tak powstały materiał w formacie S/VCD.

Można do tego celu użyć komercynjych aplikacji (np.: Nero Burning Rome) jak i całkowicie darmowych. Poniższy opis opiera się na narzędziach darmowych.

1. Narzędzia:
 
2. Nagrywanie:
2.a.

Uruchomić VCDEasy.

Z menu Ustawienia/Settings wybrać Włącz integrację CDRDAO/CDRDAO Integration i ponownie uruchomić VCDEasy.

Po restarcie VCDEasy wybrać VCD 2.0 z okna Typ VideoCD/VideoCD type.
Okreslić nagrywarkę w oknie CD Writer.
Okreslić nazwę w Nazwa/Volume Label.
Wybrać plik do nagrania przez naciśnięcie Dodaj Pliki/Add Files.2.b.

Nacisnąć Zakończ/Go by zacząć nagrywać własny film VCD. Jeśli masz problemy z VCDEasy można użyć Nero, które ma opcję nagrywania płyt w formacie S/VCD.

UWAGA !!Nie wszystkie odtwarzacze DVD obsługują format VCD 2.0 ! Jeśli po nagraniu CD są problemy z odtworzeniem filmu, to należy zmienić format nagrywania z VCD 2.0 na VCD 1.1.

powrót do strony głownej