Wstawianie napisów do filmów AVI/VCD/SVCD


  Uwagi wstępne:
 

Poniższe informacje należy traktować jako uzupełnienie do dokumentu opisującego konwersje AVI do MPEG.

1. Narzędzia:
 
2.

Na początku należy dostosować format napisów do formatu który może być użyty w VCD.

Tym formatem jest SSA (Sub Station Alpha).

Jako że w Polsce zwykle napisy do filmów wystepują w formacie .txt należy je przerobić do .ssa przy pomocy odpowiednich programów. Dwa najpopularniejsze to: Subtitle Studio i Subtitle Tools.

Sposób ich użycia opisany jest poniżej.

2.a. Konwersja napisów do formatu .ssa
 

Przy użyciu Subtitle Studio

Uruchomić Subtitle Studio i wczytać napisy (w Polsce są one zwykle zapisane w formacie .txt).

Następnie ustalić wartość FPS jak podano w tym dokumencie lub z FPS z AVI i przekonwertować napisy
do formatu SSA (Sub Station Alpha).


Przy użyciu Subtitle Tool


W Subtitle Tool nacisnąć na Open (wczytuje napisy) a następnie Save (wybrać SSA jako format zapisu)


Dzięki temu narzędziu można przeprowadzać konwersję napisów .txt do .ssa i innych formatów.
Możliwe jest też sprawdzenie poprawności wyświetlania napisów na ekranie.
Często źle zrobione napisy są przyczyną niepowodzenia w łączeniu napisów i filmu.
Warto więc przed uruchomieniem procesu łączenia przeprowadzić sprawdzenie poprawności zapisu napisów.
Aby to uzyskać, wybrać należy Check consistency -> Check It!


W efekcie sprawdzenia uzyskamy informacje o poprawności lub też niepoprawności zapisu napisów.


W środkowym oknie program wyświetla informacje o błędach w napisach.

Repair bad time of hide - umożliwia naprawę czasu ukrywania napisów

Remove empty subs - usuwa puste linie w napisach

 

3. Frameserver i TMPGEnc
3.a.

Idąc dalej (jeżeli wcześniej tego nie zrobiono), zainstalować należy Handlera przez uruchomienie aplikacji AuxSetup.exe w katalogu /katalog z VirtualDubem/ i wybranie Install handler.

(Niekiedy dla poprawnego działania Handlera konieczny jest restart komputera.)

3.b.

Po dokonaniu konwersji napisów do formatu SSA i zainstalowaniu Handlera uruchomić VirtualDub.
Otworzyć plik wideo. Z menu Video->Filter wybrać Add i dodać filtr Subtitler
(wcześniej oczywiście ściągnąć i rozpakować do katalogu /Virtualdub/Plugins/)

Podać nazwę pliku z napisami.


(Po naciśnięciu Show preview powinien pojawić się podgląd filmu z nałożonymi już napisami.)

Kliknąć OK.
W efekcie otrzymamy:


Kliknąć OK.

 

3.c.

Powrócić do VirtualDub a następnie z menu File wybrać Start Frame Server.

Pojawi się okno konfiguracyjne Frameservera. Należy podać w nim nazwę pliku z filmem.

Nacisnąć Start. Pojawi się okno w którym należy podać nazwę pliku vdr ( np: blade.vdr ).


UWAGA!! Koniecznie należy dodać rozszerzenie .vdr do pliku (czyli nazwa_pliku.vdr)A następnie nacisnąć Zapisz.

Jeśli wszystko zostało poprawnie zrobione uruchomi się Frameserver.UWAGA!! Frameserver "sam z siebie" nie tworzy pliku wynikowego!! Plik .vdr jest TYLKO plikiem tymczasowym, pośredniczącym w konwersji danych. Frameserver jak nazwa wskazuje, serwuje dane dla innego programu. Aby kontynuować proces konwersji, należy więc uruchomić program (nie zamykając okna Frameserver'a), który będzie "zczytywał" dane z pliku .vdr i dalej je obrabiał. Programem tym jest w tym wypadku TMPGENC.
3.d.

Następnym krokiem jest uruchomienie TMPGEnc.

Naciskając na Browse (przy Video source) wybrać plik z rozszerzeniem .vdr.
(zmieniając oczywiście preferencje co do wczytywanego pliku na All Files)Później należy wybrać Szablon (Template) określający w jakim formacie ma być zapisany film (Load), pamiętając oczywiście o zasadach obowiązujących przy wyborze szablonu opisanych w tym dokumencie; podać nazwę pliku wynikowego i nacisnąć na Encode/Start.

Pamiętać należy o uwagach dotyczących konwersji które są w tym przypadku aktualne.

 

4. I to wszystko. W ten sposób uzyska się plik .mpg w formacie wymaganym przez VCD/SVCD.
Ostatnim krokiem jest nagranie tak otrzymanego pliku przy pomocy Nero lub VCDEasy.

powrót do strony głownej